”Hauntingly beautiful!”

03.05.2017 15:43

                             

 

När State of Mud är som bäst – som på Hinterland (2015) eller den strax kommande nya skivan betitlad Östra Odensala – så balanserar han sin maskulina sensibilitet så att man vet att han är en bror, sårad av livet och tillbaka från krigen också han.

 

I nära anslutning till, men oavhängigt, sitt nya album släpper State of Mud också detta singelspår.

   Sången tog fem månader att lyssna in när jag först samlat till den i åtminstone fyrtiofem år.

   I mars i år spelades den in med min enkla mobilinspelning som förlaga.

   Björn tog sången till den nivå där den skulle vara. I sitt ljudlaboratorium satte han den på första tagningen.


”Hauntingly beautiful!”, sa någon. 

 

Lyssna från 8 maj på Spotify och iTunes.