MÄKTA                                                                                       MOTSTÅNDET
                                                  Discipliner, formler, tal                                                                     Fyra tal

                                 
                                                  Utkommer 17 augusti                                                                 Utkommer 19 augusti