BÖCKER

SJUTTIOÅTTA TJUGOTVÅ

Sjuttioåtta tjugotvå, samlade dikter, Spargo förlag, 2023. 500 s. Redaktör Per Engström. Efterord Lars Gustaf Andersson, Kristofer Flensmarck och Elisabeth Timgren. Avslutande samtal Tomas Larsson. Omslagslayot Agneta Brink. 

>

Silvervita resning

Silvervita resning, prosalyrik, Spargo förlag, 2022. 60 s. Omslag och layout Agneta Brink. 

>

Motståndet

Motståndet, prosalyrik, Spargo förlag, 2021. 20 s. Omslag och layout Agneta Brink. 

>

Mäkta

Mäkta, prosalyrik, Spargo förlag, 2021. 56 s. Omslag och layout Agneta Brink. 

>

Mäld

Mäld, prosa, Spargo förlag, 2017. 441 s. Omslagsidé Jörgen Högberg. Grafiskt genomförande Björn Gidlund. Redaktör Per Engström. 

>

PS

PS, reportageessäistik/intervju, Trombone, 2013. 88 s. Framsidans text i faksimil Patti Smith. Omslag Viktoria Jakobson.

>

Fotismer

Fotismer, dikter, Trombone, 2012; första utgåvan i serien Svavel. 16 s. Omslag och form Viktoria Jakobson. 

>

Silversnöret

Silversnöret, roman, Trombone, 2011 (ny utgåva Spargo förlag 2018). 291 s. Originalbild och framsideslayout första utgåvan Birgitta Lillpers. Övrig layout Fredrik Ahlfors. 

>

Last Remnants of The Wild

Last Remnants of The Wild, prosadikter, Trombone, 2008. 50 s. Engelskspråkig parallellutgåva av Sista rester av det vilda. Omslagsdesign Fredrik Ahlfors. Tolkning: Lars och Louise Danielsson, Elisabeth Hästbacka, Bo Gustavsson.

>

Stoft och vind

Stoft och vind, roman, Pequod Press/Cyklop, 2007. 237 s. Omslagsidé Jörgen Högberg. Grafisk produktion Anders Bräck. 

>

Röster och brus

Röster och brus, roman, Bonniers, 2000. 140 s. Framsidesfoto och typografi Bo Berling.

>

Texter

Texter, urval 1978-1988, Pequod Press, 1998. 140 s. Omslagsbild Birgitta Lillpers. Formgivning Peter Lucas Erixon och Pequod Press. 

>

Farligt område

Farligt område, roman, Bonniers, 1997. 342 s. Framsidesfoto Rolf Sörensen. Formgivning Jan Biberg. 

>

Väktaren vid tröskeln

Väktaren vid tröskeln, roman, Bonniers, 1994. 235 s. Originalakvarell av Lars Lerin. Typografi Birgitta Emilsson. 

>

Hemlandet

Hemlandet, roman, Bonniers, 1991 (ny utgåva Dejavu 2010) 185 s. Originalomslagets bild Odd Nerdrum. Layout Jan Biberg. Boken utkom 2010 i nytryck genom Dejavubok och då med grafiskt standardiserat omslag. 

>

Oorn

Oorn, dikter, Författarförlaget Fischer & Rye, 1989. 50 s. Omslag Johan Pettersson. 

>

Slagruta

Slagruta, fem berättelser, Författarförlaget, 1988. 136 s. Omslagsbild Leander Engström. Layout Christer Jonson.

>

Dagens arméer och nattens änglar

Dagens arméer och nattens änglar, dikter, Författarförlaget, 1988. 61 s. Framsidans bild Odilon Redon. Omslagstypografi Christer Jonson. 

>

Den femte årstiden

Den femte årstiden, dikter, Cewe, 1983. 63 s. Framsidans bild Gustave Doré. Formgivning Eje Lönn.

>