Produkter

Mäld, prosa, Spargo förlag, 2017. 441 s. Omslagsidé Jörgen Högberg. Grafiskt genomförande Björn Gidlund. Redaktör Per Engström. 

PS

PS, reportageessäistik/intervju, Trombone, 2013. 88 s. Framsidans text i faksimil Patti Smith. Omslag Viktoria Jakobson.

 

Fotismer, dikter, Trombone, 2012; första utgåvan i serien Svavel. 16 s. Omslag och form Viktoria Jakobson. 

Silversnöret, roman, Trombone, 2011 (ny utgåva Spargo förlag 2018). 291 s. Originalbild och framsideslayout första utgåvan Birgitta Lillpers. Övrig layout Fredrik Ahlfors. 

Last Remnants of The Wild, prosadikter, Trombone, 2008. 50 s. Engelskspråkig parallellutgåva av Sista rester av det vilda. Omslagsdesign Fredrik Ahlfors. Tolkning: Lars och Louise Danielsson, Elisabeth Hästbacka, Bo Gustavsson.

Sista rester av det vilda, prosadikter, Trombone, 2008. 50 s. Omslag och form Fredrik Ahlfors.

Stoft och vind, roman, Pequod Press/Cyklop, 2007. 237 s. Omslagsidé Jörgen Högberg. Grafisk produktion Anders Bräck. 

Röster och brus, roman, Bonniers, 2000. 140 s. Framsidesfoto och typografi Bo Berling.

Texter, urval 1978-1988, Pequod Press, 1998. 140 s. Omslagsbild Birgitta Lillpers. Formgivning Peter Lucas Erixon och Pequod Press. 

Farligt område, roman, Bonniers, 1997. 342 s. Framsidesfoto Rolf Sörensen. Formgivning Jan Biberg. 

1 | 2 >>