SJUTTIOÅTTA TJUGOTVÅ

Sjuttioåtta tjugotvå, samlade dikter, Spargo förlag, 2023. 500 s. Redaktör Per Engström. Efterord Lars Gustaf Andersson, Kristofer Flensmarck och Elisabeth Timgren. Avslutande samtal Tomas Larsson. Omslagslayot Agneta Brink.