Gudrun Westerlund

Skrinet


I Peter Lucas Erixons roman ”Stoft och vind” (2007) finns flera utvikningar med fascinerande berättelser, som den om Yves Kleins vallfärd till Roccaporena i Umbrien, där den heliga Rita, "la Santa degli impossibili", föddes. Han lämnade där ett skrin som offergåva. Det var genomskinligt och innehöll pigment: ”rosso d´alizarina, blu ultramare, blu di Prussia”, bladguld, en bönerulle och tre små guldtackor vilande på ultramarinblått tyg.
   En igenkänning i bilden av pigment och guld. 
   Jag arbetar själv med lösa pigment och äggoljeemulsion; äggoljetempera och ibland bladguld. 
   Jag föreställer mig detta och att skrinet står vid foten av en trappa eller klippa.
   En svävande rörelse från boken till min målning och hit. Sen återstår vallfärden!


www.gudrunwesterlund.se

 

© Gudrun Westerlund