Kristofer Flensmarck

jag 2

 
 

spökbild

Dricker kaffe

TV

Vaknar under natten

Upplever oordning

maskinen

larm

 

 

kommer att förtvina

i det

mur

i minsta detalj

 

 

(urin)

 

 

stark nervositet

 

(damm)

fullständigt

 

 

det är outhärdligt

brusande

container

 

 

Ingen rörelse

snår

 

 

ett magnetiskt fält

 

 

rädd för att sova

 

trafik

vid midnatt

 

depressiv

fingerrörelserna

som flera röster

underliv

en svag

suddighet

 

vägskäl

efter

bort(a)

 

 

oförklarliga förnimmelser

i ansiktet

upplösa sig i regn

tränga sig fram

(gradvis)

som en blixt

 

 

ut

hat

 

 

nuet

sipprande

(ström)

(under)

(tystnad)

 

(dagen)

darra (skälva)

Uppstår

som en tanke

djup och varaktig

(luft)

 

 

andas

hjälplös

 

yttersta platsen

blommor

bakom

avgrund

utdömda hus

kaniner

stilla byggnader

 

leva

tid efter

flytande

brinna

 

 

(innersta) människa

hela tiden

skör

 

gg

 

 

flygplan

slut II

 

ekon

 

sönderfall

 

 

det börjar bli höst

(ensam)

 

det är ute med oss

 

 

fotavtryck

på förmiddagen

(tomt)

 

förkolnad

tankeflödet

 

ånga

 

 

dödsliknande

barndomen

börjar bli förkyld

Skakar

 

 

fläck (ljus)

evighet

vindruta

en resa

om undergång

slyskog

 

tics

 

 

(något) absolut

 

en ström genom hjärncellerna

 

ljus och ljud

 

 

periferi

rma sig slutet

att man kan se det inre

(land)

hornhinna

 

 

varje morgon

för alltid

brant

 

, djur

maskineri

trafik

 

 

Försök minnas när du var lycklig

 

akustisk rundgång

i huvudet

 

Är det fantasier

 

Kan inte sluta

söka

i slutet

 

geografi

utspridd

 

avfolkning

 

 

kaos

efter naturen

asocial

hostattack

ut (bort)

tom

ndlig utkant

 

sömnmedel

 

 

smutsig

atmosfär

 

 

falla

desorienterad

Är döden

igen

återkommande panikattacker

störtskur

på avstånd

dag för dag

(liten) skalbagge

i omlopp

 

 

trött

(ljud)

av sig själv

droppe

(klarare, starkare)

förlorat kontrollen

 

 

Skriker

upprepad

 

 

stilla

navel

spindelnät

koffein

animation

norra polcirkeln

(vara) stilla

på himlen

 

 

en söndag

februari

futuristisk

uppståndelse

norr (norrut)

till slut

 

ringformig atombomb

försvinna

senare

 

 

fimp

Drömmer om flykt

svart

bakom

trafik

brinnande stoft

direktsändande satellit

syntetiskt

 

mpar emot

andas in

utplånande

 

 

tungsint

Hör tankarna

rymd

dagg

tungt att andas

cigg

signal till någon

i beståndsdelar

ytterst

gult (ljus)

 

Ringer ohämmat mitt i natten

avsides

 

 

höstlik

motvilja

 

Tänker långsamt

 

här någonstans

 

ögonen

(sista) krafter

(allt) på en gång

 

susa

asfalt

ett annat sätt

 

fönstren

mot

ftigt regn

dikesvatten

moll

i strömmar

data

 

 

kroniskt nedstämd

till marken

autonom

 

antibiotisk

nniska

i bilkön

allt som en film

ldigt ledsen

 

 

en bil susade förbi

utan uppehåll

 

 

jag 2

 

låg, djup

fönster

förmiddagskaffe

år

starkt upplyst

ljud

djupt (tungt)

oförklarlig

långsamt (runt)

 

 

sluta

inte säga någonting

fram och tillbaka

leva

 

 

frågor

i solen

 

 

tjäle

vägen

fluorescerande ljus

 

 

sprickor

(marken)

ansiktet mot

(döden)

ett dammoln

utan mål

 

i rörelse

 

påsar under ögonen

 

 

tillbaka

 

spraka till och slockna

öppen

solen

(våldsamt)

 

 

(faller)

 

det är

 

rmare

 

tomhet

 

område (kvarter)

(i tankarna)

sista tiden

ett kortvarigt krampanfall

i en dator

 

ihärdig tystnad

 

total verklighet

sanning

 

 

avbrott I

i luften

det regnar

årstiderna

rost

nu

 

(dränkt av) ljus

en natt

 

 

Kvävs

 

tid

vind

skräp

i slow motion

 

finkornig

ellips

frätas sönder (bort)

abstrakt

 

sken

 

 

stadsdel

rök

en röst som säger

döda dig själv

för alltid

 

nderna

långsamt

ljus

Exploderar

tankar

i mörkret

 

 

i högtalare

passionerna

 

Går världen under

grön

 

(radioaktivt) nedfall

streckkod

inhägnat

lins

som en främling

i det oändliga

 

 

(gå omkring och) vara

askan

(post)

distorsion

 

 

skymningen

 

sol

virvel av luft

tid

hjärta

inget nära

 

 

Blunda

maskin 2

 

 

sjuk

 

 

grå

 

av tankar

ändlös

förstärkare

 

tom

i händerna

trädgården igenvuxen med ogräs

slaggbetong

flygplan m.m.

 

skogar

astronomiskt accelerationsfält

död autopilot

barrträd

 

någonting

fjärran

 

musiken

minnet

kataton

ellips

av alkohol

framtid

 

 

rger

i telefonen

yta

kläder (skor)

 

vidsträckt

anarki

himmel

 

 

astronaut

nu

 

(jorden)

system

evigheter

vibrationer

 

ett slut 2

(i minnet)

inflygning

vara här (där)

i verkligheten

längs marken

(cirkla)

 

ödslig

plastens stjärna

en trägård

tunna för regnvatten

om natten

långsam rörelse i dimman

 

 

fält

snart är det jul igen

 

Är döden enda utvägen

 

(ensam) och

Röker

hård

slinga

(datoriserat)

i det oändliga

 

 

svävfarkost

eftermiddag

(svart)

och träd

försurat regn

rld

i ansiktet

 

yttersta

skapelse

meteor

Förstår du

tankarna i ditt huvud

 

 

sakta

moln

 

nderna

monotoni

biologiskt nedbrytbar

 

 

förfallen

(i det oändliga)

 

vanlig III

 

ett ögonblick

 

 

trafik

fjärilar

tillbaka

känna (smärta)

bakåt

 

 

i början

 

 

det är

ljus

flygplan

sovstad

 

 

ensam

vindarna

i gryningen

 

utan täckning

 

 

på väg hem

 

 

Kan inte tänka

 

föndra ditt liv

innan det avgörande

 

avsides

duggregn

i kors

 

 

det är

 

apokalypsen

 

 

gå sönder (och stanna)

 

 

som jag

 

 

aldrig vakna

väg

under natten

 

surrande

norr

eksem

augusti

vidsträckt

start och landningsbana

shakespeares samtliga verk

ödemark III

sluten

manisk

bensinstation

 

något (kylan)

blind som en nyfödd

mössa

medicin

elektriskt ljus

 

busshållplats

rymd

 

i nacken

ingång

upplösning

i science fiction

i morgon

 

 

utan täckning

TV

(natur)

tomrum

höst

mjäll

ljushav av

entonig baston

(susa)

 

 

ambiens

pulsådrorna

 

myrstack

av glas

 

strömavbrott

lyssnar

osammanhängande

 

 

livet efter

allt

långt borta

 

 

utgångspunkt

tid 2

 

 

rmare

 

uppför

 

skede II

förfalla

i rörelse

sorlande

halvljus

i bakgrunden

 

 

europa

marken under

exkrementer

tabletter

(nu)

 

 

att vara

 

 

natten III

grav

(sönder)

 

stillastånde vatten

bunker

der

allting

som växer

Snurrar

atmosfär

(filmen) 2

 

 

en stund

(flyktiga)

inget (annat)

 

 

stråle (av ljus)

 

 

cirkel

 

försjunken

krets

 

 

så småningom försvinna

 

Blinkar

villrådig

vilse

det eviga

hela tiden

vind

horisont

tystnad

en enda

vildmark

 

 

ljuset avtar

 

derstreck

hjärta, själ

 

 

Fryser

tårar i ögonen

kosmos

fullkomligt

sakta

 

 

nära

 

 

bildelar

en buss

rlden

allting i svart

regn II

 

reserverad

överallt

 

 

allt

hand

 

överljud

 

aria

moll

Rör könsorganet

bli suddig

 

 

skalbagge

meteor

 

dagarna blir kortare

 

molnen

kroppsrörelserna

väder 2

hyper

evig skam

 

 

påtagligt djupt

i ansiktet

fingeravtryck

alldeles stilla

ljusterapi (vitt morgonljus)

syndafloden

nniska

komet

nynnande

 

himlen

efter detta

 

flyktig och obeständig

 

 

(barnet)

 

 

för vinden

 

 

jag

 

hybrid III

 

cigg

sjukdom

 

 

asteroid

 

 

(somrarna)

 

före (efter)

 

brusande

kapsel

töcken

 

 

Hur länge

en och samma natt

 

konstruktion

långsam, molande

ordning

trafik

driva (låta allt gå)

(ned)

frysa ända in

spår

sidvind

 

 

framtida landskap

träd som avverkats

radioaktiv

djup klang

 

 

inspelad musik

stadsbuss

(av ljus)

liten

signal

dagen

avsides

sfär

i livet

 

 

(pågår)

som en myra

(i ordningen, uppifrån

motståndare

ständig

 

blåsas ut, slockna

 

havet

betong II

tabletterna i handen

 

(att inte) göra något

 

myror på marken

en boll

 

Dricker ensam

efter

 

bortom gränsen

 

 

tårar i ögonen

 

 

år

 

döende

rymd

landskap

i motsatt riktning

flimra, skälva

är (var) allt

anticyklon

 

 

röst

ekon

 

 

långsamt

 

bipolär

(framkomsten)

slutskedet

 

 

allt kommer

 

 

utanför stadens område

Varför

ansikte

 

flygplan

luft 2

 

förbifartsled

jag

 
 
 
(Ur ett pågående arbete)
 
© kristofer flensmarck