Följande är i sin helhet en sammanställning av PR-material från Albert Bonniers förlag, Pequod Press och Bokförlaget Trombone och får användas fritt.


 

Peter Lucas Erixon debuterade 1983 med en samling dikter. De därefter följande fem åren fördjupade han sig i sitt skapande och bedrev omfattande studier på egen hand. Med avsikt att senare kombinera det litterära arbetet med filmregi gick han 1984-1985 Biskops Arnös medialinje där slutarbetet blev en poetisk-experimentell kortfilm som samma höst visades vid Uppsala 4:e Internationella Filmfestival (och under 00-talet på nytt visad i Stockholm och Göteborg). Som poet deltog han dessa tidiga år bland annat i dåvarande tidskriften Åttiotals  mytomspunna maratonuppläsning på diskoteket Alexandra och i Åttiotals heldagsuppläsning på Stockholms stadsteater tillsammans med Ulf Eriksson, Birgitta Lillpers och många andra ur samma litterära generation. Istället för att därefter som tänkt söka Dramatiska Institutets regilinje bildade han familj och fortsatte på full tid med författarskapet.
   1988 utkom både diktsamlingen Dagens arméer och nattens änglar och berättelsesamling som markerade en övergång till prosan och för vilken han tilldelades ett av Samfundet De Nios stipendier. 1989 tilldelades han Norrländska Litteratursällskapets Rörling-pris och ytterligare en samling dikter, övervägande prosadikter, publicerades innan han 1991 gav ut den både av kritiker och läsare fint emottagna debutromanen Hemlandet. 1994  utkom den lätt burleska och på samma gång finstämda romanen Väktaren vid tröskeln. För den existentiella thrillern Farligt område (1997) och sin dittillsvarande produktion erhöll han Länstidningen i Östersunds kulturpris. 1998 gav Pequod Press ut ett genreöverskridande urval mindre kulturjournalistiska stycken och kortprosa med titeln Texter, en bok som avspeglar författarskapets sensibilitet, djup, bredd och sociala engagemang. När den filosofiskt och idémässigt utmanande och formmässigt provokativa dialogromanen Röster och brus (2000) publicerades vid millenieskiftet tog författarskapet - till synes - en delvis ny riktning med en till det yttre hård urban skildring. Kerstin Ekman skrev: "Röster och brus ställer frågor om människors kapacitet för ondska och för godhet och om räckvidden av vårt ansvar. Boken skär in med något nytt i det destruktiva malandet."
   Därefter följde år av intensiv fördjupning och arbete innan den första Amerika-boken följdes upp med ytterligare en skildring från Manhattan i Stoft och vind (2007), som tillsammans med en handfull andra böcker nominerades till Årets bästa roman i Stockholm Läser. Med 2008 års omfångsmässigt återhållna Sista rester av det vilda, som parallellellt med den svenska versionen också utkom i engelskspråkig utgåva som Last Remnants of The Wild, närmade han sig för första gången på nitton år den poetiska genren, och nyårsdagen 2008 framträdde Erixon vid anrika Poetry Projects 34:e årliga heldagsuppläsning i S:t Marks Church på Manhattan tillsammans med en lång rad poeter och andra kulturpersonligheter. Samma år tilldelades han Peterson Berger-priset.
   Romanen Silversnöret (2011) väckte hos läsare och ett antal kritiker ett mycket starkt gensvar och utkom redan efter en månad i en andra upplaga. 2012 publicerades, som första utgåva i Trombone förlags skriftserie Svavel, häftet Fotismer som är Peter Lucas Erixons första rena dikter på tjugotre år. 2012 tilldelades han också både Carl Zetterströms minnesmedalj och bokcirkeln Läsarnas Sveriges medalj. Året därefter utkom PS (2013), bestående av samtal med och essäistiska notiser om poeten och sångerskan Patti Smith som inkluderade boken, tillsammans med endast ett litet fåtal andra svenska böcker, i det personliga världsbibliotek som ingick i den stora fotoutställning med hennes verk som visades på Kulturhuset, Stockholm,  2017. 

Hösten 2017 utkom som allra första titel på nystartade Spargo förlag Peter Lucas Erixons bok Mäld som samlar hans egna nattliga drömmar 1987-2016. Romanen Silversnöret utkom i en ny andra utgåva på Spargo förlag 2018. 2021 utkom de båda prosadiktsamlingarna Mäkta och Motståndet och hösten 2022 prosadiktsamlingen Silvervita resning. Senhösten 2023 publiceras volymen Sjuttioåtta tjugotvå som samlar allt lyriskt material mellan 1978 och 2022.