Röster och brus

Röster och brus, roman, Bonniers, 2000. 140 s. Omslagsfoto och typografi Bo Berling.