Farligt område

Farligt område, roman, Bonniers, 1997. 342 s. Formgivning Jan Biberg.