Mäld

Mäld, prosa, Spargo förlag, 2017. 441 s. Omslagsidé Jörgen Högberg. Grafiskt genomförande Björn Gidlund. Redaktör Per Engström.