Fotismer

Fotismer, dikter, Trombone, 2012; första utgåvan i serien Svavel. 16 s. Omslag och form Viktoria Jakobson.