Motståndet

Motståndet, prosalyrik, Spargo förlag, 2021. 20 s, varav fem sidor text. Omslag och layout Agneta Brink.