Mäkta

Mäkta, prosalyrik, Spargo förlag, 2021. 56 s. Omslag och layout Agneta Brink.