Den femte årstiden

Den femte årstiden, dikter, Cewe, 1983. 63 s. Framsidans bild Gustave Doré. Formgivning Eje Lönn.