Augusti 2021

16.06.2021 19:19

Med två dagars mellanrum utkommer i augusti 2021 prosadiktsamlingarna Mäld och Motståndet. Mäld utkommer tisdagen den 17 augusti och Motståndet, som innehåller fyra texter över sammanlagt knappt fem sidor, publiceras torsdagen den 19 augusti. Båda utgåvorna kommer att finnas tillgängliga för inköp via Spargo förlags butik en dryg vecka före utgivningsdatum. Spargo Butik återfinns på förlagets sajt och förlagets Facebook-sida. I den fysiska bokhandeln finns böckerna för beställning från och med utgivningsdatum. 

 

                               

                Omslag Agneta Brink