De Nios Vinterpris

Pressmeddelande
 
Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till
 
De Nios Vinterpris: 100 000 kr vardera till
 
Annelie Bränström-Öhman
Peter Lucas Erixon
Pär Hansson
Pamela Jaskoviak
Kennet Klemets
Andreas Lundberg
Niklas Schiöler
 
Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 efter en stor testamentarisk donation
av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom
prisbelöningar.
Samfundet De Nio består för närvarande av följande ledamöter: Nina Burton, Jonas Ellerström, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Marie Lundquist, Niklas Rådström, Sara Stridsberg, Johan Svedjedal och Anna Williams (ordförande).