Gåxsjö Kulturdagar 2015

20.07.2015 13:00

Peter Lucas Erixon leder ett samtal med sft. landsarkivarie Mats Göransson vid Landsarkivet, Riksarkivet Östersund, om Norra Jämtlands historia.