Sex små anteckningar om svek

03.09.2018 12:13

Nästkommande nummer av tidskriften Provins (nr 3-2018), under redaktörskap av Pernilla Berglund och Carl Åkerlund, innehåller en sak av mig. Sex små anteckningar om svek är titeln.