Upprop mot en av staten utfärdad litterär kanon

Regeringen har beslutat att det är fortsatt viktigt att hålla armlängds avstånd till kulturen. Ändå tänker man göra precis tvärtom och införa en litterär kanon i form av bland annat läslistor för skolan framtagna av experter på uppdrag av staten. Det är fantastiskt att de vill att elever ska ges möjlighet att läsa litterära klassiker i skolan. Det är något alla vi andra arbetat för så länge vi kan minnas. Men att den litterära kanon kan komma att användas i medborgartester borde göra det klart vad det egentligen handlar om, för den som till äventyrs har tvivlat.

En levande, ständigt föränderlig kanon, i dess enda rimliga mening, finns redan! Frigör resurser, delaktighet, kompetens, förmedling, varsågod! Gör det som kompetenta lärare och andra redan gör! För oss på fältet är det mer än uppenbart vad det här kommer att handla om: att förbilliga, rationalisera, skära av det icke önskvärda, att skapa ett dött beläte, ett repressivt instrument, istället för att göra jobbet!

Vi som undertecknar detta upprop anser att det vore förödande för litteraturen och det fria ordet med en statlig litterär kanon av följande skäl:

– Litteratur skapas i en växelverkan mellan det som sker i samhället och upphovspersonerna. Det är ett ständigt pågående samtal, personligt, levande och föränderligt.

– Grunden för ett läsande och litteraturintresserat samhälle utgörs av litteraturförmedlingen. Den förverkligas genom litteraturscener, språkundervisning, bokmässor, skola, skolbibliotek, folkbibliotek, media, studieförbund och från människa till människa. Det är när detta fundament rämnar som ropen om kanon växer sig starka.

– För den som oroar sig över att vi tappar bort viktiga verk över tid, kan det vara värt att veta att det, som sagt, redan finns en kanon. Alla svenskalärare, som just läst litteraturvetenskap, får del av den och kan föra den vidare till sina elever. Det är upp till läraren att bedöma sin klass, dess förmåga, intresse och behov.

– Det kan vara viktigt att förstå att en kanon är något som uppstår när människor läser, den är levande och förändras hela tiden. Också äldre litteratur omvärderas över tid och påverkas av skiftande värderingar.

– En av staten fastställd kanon skulle innebära en utarmning av litterär bredd och djup, vilket också innebär minskade möjligheter för kulturen att ifrågasätta och förändra.

– Litteratur är ord och tankar. Ord och tankar kan leda till handling. Att styra över litteraturen är att styra över människors tankar och liv och hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.

– Övergången från demokrati till ett totalitärt statsskick sker alltid först genom att strypa det fria ordet och begränsa dess utövares arbete.

Grethe Rottböll, författare och ordförande i Sveriges Författarförbund
Jörgen Gassilewski, författare och vice ordförande i Sveriges Författarförbund
Viveca Sten, författare
Camilla Läckberg, författare
Per Wirtén, författare
Per Wästberg, författare
Gunnar Nirstedt, förläggare
Åsa Lind, författare
Sven-Eric Liedman, författare
Katarina Kieri, författare
Inger Edelfelt, författare
Stefan Jonsson, professor i etnicitet
Kristoffer Leandoer, författare och litteraturkritiker
John Swedenmark, översättare
Maria Fagerberg, författare och gymnasielärare
Helen Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening
Pelle Andersson, förläggare
Hanna Nordenhök, författare och litteraturkritiker
Theodor Kallifatides, författare
Gunilla Lundgren, författare och projektledare för Nobel i Rinkeby och Tensta
Annelie Drewsen, författare och projektledare för Nobel i Rinkeby och Tensta
Oline Stig, författare och ordförande i Författarcentrum Riks
Anneli Bränström-Öhman, professor i litteraturvetenskap
Josefine Engström, illustratör och ordförande i Svenska Tecknare
Stefan Helgesson, professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
Balsam Karam, författare och bibliotekarie
Karolina Ramqvist, författare
Sami Said, författare
Anna Bengtsson, förläggare och översättare
Ola Wallin, förläggare
Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet
Johanna Hedenberg, översättare
Alex Haridi, författare och ordförande för Dramatikerförbundet
Anneli Jordahl, författare
Sara Gordan, författare
Peter Lucas Erixon, författare
Ida Andersen, författare och översättare
Ulrika Kärnborg, författare, journalist och dramatiker
Annika Persson, författare och journalist
Niklas Schiöler, författare
Maria Herngren, författare
Erika Olofsson Liljedahl, skönlitterär författare
Reidar Jönsson, författare
Anna Holmström-Degerman, författare
Anna Hallberg, poet och litteraturkritiker
Bo Lundin, författare
Nika Abiri, översättare
Åke Edwardsson, författare
Anna Bågstam, deckarförfattare
Moa Eriksson Sandberg, författare
Sara H Olsson, författare
Sara Lindberg Gombrii, översättare
Elin Hägg, författare och illustratör
Liselotte Roll, författare
Elisabeth Öhman, författare
Victor Estby, journalist och författare
Micke Evhammar, författare
Annika Thor, författare
America Vera-Zavala, dramatiker och författare
Else-Britt Kjellqvist, författare
Sebastian Lönnlöv, författare
Cilla Naumann, författare
Anna Laestadius Larsson, författare och journalist
Kerstin Strandberg, författare
Ann-Helen Meyer von Bremen, författare
René Vázquez Días, författare och översättare
Jeanette Palm, författare
Susanne Wigforss, författare
Hanna Olsson, författare
Johanna Werkmäster, författare
Thomas Grundberg, översättare
Sara Wadell, författare
Malin Stehn, författare
Manni Kössler, översättare
Ulf Bjereld, författare och professor i statsvetenskap
Frida Naemi Persson, författare
Anne Liljeroth, författare
Lilian O. Montmar, författare
Bitte Wallin, översättare
Madeleine Hjort, författare
Carin Färnlöf Clarin, författare
Tehrése Granwald, författare
Inger Johansson, översättare
Moa-Lina Olbers Croall, författare
Jasim Mohamed, poet och översättare
Helén Enqvist, översättare
Anna Olsson, översättare
Kerstin Bergman, författare och docent i statsvetenskap
Tina K Persson, författare
Hanna Johansson, författare
Kristofer Flensmarck, författare och poet
Ninni Holmqvist, författare och översättare
Håkan Lindquist, författare och översättare
Per Gustavsson, författare och sagoberättare
Johan Rantala Bonnier, författare och poet
Jörgen Lind, författare
Hans M Hirschi, författare
Thomas Millroth, författare
Aino Trosell, författare
Marit Furn, författare coh litteraturkritiker
Helena Ridelberg, översättare
Liselott Willén, författare
Lie Fredholm, översättare
Ingrid Schwanborg, författare
Ann-Sofi Öman, översättare
Lars Sund, författare
Monika Schwarz, författare
Mia Ruthman, översättare
Lisen Lundgren, författare, herbalist och natur- och skogsterapiguide
Bengt Eriksson, kulturjournalist och författare
Bo R Holmberg, författare
Sokol Demaku, författare och översättare
Roy Isaksson, författare och översättare
Elisabet Norin, pedagog och författare
Gerd Karin Nordlund, författare
Ingrid Börge, översättare
Per Svenson, författare
Hanna Hallgren, författare
Ola Sunesson, författare
Jan Folkegård, författare och översättare
Elena Dahl, författare och översättare
Magnus Ottelid, författare
Brita Åsbrink, författare
Eva Lejonsommar, författare
Freke Räihä, författare, översättare och litterär kurator
Torun Lidfeldt Bager, översättare
Björn Larsson, författare och översättare
Gunilla Granbom, barnboksförfattare och språkkonsult
Jujja Wieslander, författare
David Väyrynen, författare
Kalle Güettler, författare
Torgny Karnstedt, författare
Boel Westin, författare
Meta Ottosson, översättare
Agneta Arnesson Westerdahl, författare
Binnie Kristal-Andersson, författare
Anna Nero, författare
Gunilla Ladberg, fil.dr., fackboksförfattare och pedagog
Viveka Sjögren, författare och illustratör
Elisabeth Westlund, författare
Karin W. Tikkanen, forskare och författare
Sameh Alkhalaf, översättare
Taliah Pollak, författare
Maria Ekman, översättare
Ami Andersson, författare
Catharina Ingelman-Sundberg, författare
Stewe Claeson, författare
Kerstin Perski, dramatiker, librettist, författare
Ingemar E Nilsson, förläggare
Peo Rask, författare och förläggare
Eva Ullerud, författare
Margareta Bremertz, författare
Víctor Rojas, författare, poet, översättare
Eva Johansson, översättare
Lars Ellström, skribent
Sture Källberg, författare
Kerstin Gustafsson, översättare
Stig Hansén, författare
Göran Lager, författare, journalist och konstnär
Bisse Falk, barnboksförfattare
Anne Brügge, författare
Boo Cassel, översättare
Anders Mathlein, författare
Lars Renvall, författare
Tom Hedlund, författare och litteraturkritiker
Carina Bergström, författare
Lena Jonsson, översättare
Eva Dozzi, författare
Ami Tormalm, författare
Niclas Hval, översättare
Christina Herrström, författare och dramatiker
Ann Björkhem, översättare
Özkan Mert, poet och översättare
Patricia Lorenzoni, idéhistoriker och författare