Bönetriangel

En nod är vanligtvis en datateknisk knutpunkt, men den här utgörs av tre längder torkad gran med meddelanden till -

 

de nu levande

 

framtiden

 

en skapande större entitet, eller fjärran civilisationer

 

Vår planet väntar och väntar på den förnuftiga godhets impuls som alltid och under alla omständigheter kommer att vara det som räddar oss från undergångens inferno, vare sig det är personligt och utspelar sig mellan två individer eller om det råkar gälla oss alla.

 

Den produktiva intelligensen väntar alltid på att tas i anspråk.

 

Peter Lucas Erixon

juli 2022

 

Verket Bönetriangel nedan ingår som ett av tre i konstprojektet Avtryck för Framtid, initierat och beställt av Rolf Anderzon och Kajsa Willemark, Uppsala. Samtliga verk tar permanent plats längs Jämt-Norgevägen i Marntallsåsens naturreservat, Jämtland. Bönetriangeln finns sedan augusti 2022 placerad i Västernorbodarna.  Håkan Blomqvist och Karin Westman deltar i utställningen med verket Försoning, Dörrsjöbodarna. Björn Dahlströms och Annika Perssons utsiktsbänk finns i Östra Arådalen.