Frige Julian Assange

2024-02-15


Frige Julian Assange

Den 20–21 februari beslutar Storbritanniens High Court huruvida journalisten och grundaren av Wikileaks, den australiensiske medborgaren Julian Assange ska utlämnas till USA. Blir han utlämnad riskerar han att fällas enligt spionlagar från 1917 och dömas till 175 års fängelse.

Hans ”brott” är att ha offentliggjort krigsförbrytelser begångna av USA:s trupper i Irak och Afghanistan. Trots att han inte är dömd sitter Assange fängslad och isolerad i högriskfängelset Belmarsh i London, eftersom USA har begärt honom utlämnad.

Assange är på grund av den omänskliga behandling han har genomlidit svårt sjuk. Nils Melzer, FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym eller förnedrande bestraffning, redogör i boken Fallet Julian Assange – En historia om förföljelse för hur staterna Ecuador, Storbritannien, Sverige och USA har ägnat och fortfarande ägnar sig åt ”politisk förföljelse, allvarlig juridisk godtycklighet och avsiktlig tortyr och misshandel”. Svenska UD har inte besvarat Melzers 50 frågor om Sveriges agerande i saken. Att inte besvara dessa strider mot den internationella konventionen mot tortyr som Sverige har ratificerat.

USA anklagar Assange för spioneri och för att ha hackat försvarsdatorer. Det är falska anklagelser och ett försök att sudda ut gränserna mellan spionage och grävande journalistik. Julian Assange är journalist. Han är inte amerikansk medborgare och han har inte begått något brott i USA. Julian Assange tilldelades 2022 års Günter Wallraff-pris för kritisk journalistik och civilkurage.

Försvara pressfriheten! Vi kräver att Julian Assange inte utlämnas till USA utan istället omedelbart friges!

Sveriges Författarförbund